Záhlaví stránek

 
 

Egyptští bohové

Egyptští bohové
Egyptský svět bohů tvoří stovky bohyní a bohů, kteří jsou uctíváni v podobě fetišů, zvířat, rostlin, lidských a fantastických bytostí. Nikde na světě nenalezneme tak složitý a pestrý systém božstva a démonů jako v Egyptě. Někdy i samotní odborníci mají problém se v nepřehledné změti orientovat. Uctívaní bohové se měnili podle vůle panovníka, který právě zasedl na trůn, či podle vůle egyptských kněží, lišili se od generace ke generaci, od vesnice k vesnici, někteří zanikli a opět byli vzkříšeni, jiní přežili celá tisíciletí. Lidé viděli božskou moc často v síle a ve zvláštních schopnostech zvířat jako je létání nebo bojovnost. Počátkem roku 3000 př. n. l. došlo k polidštění bohů i přesto však zůstali lidé u zvířecích symbolů, kdy jsou bohové představováni jako člověk se zvířecí hlavou.
Vznik Země podle egyptské báje

Na Prvopočátku byla tma. Žil pouze bůh Pravodstva Nóvev. Po čase se z Pravodstva vynořil zářící bůh Re, který byl podobný brouku skarabeovi.

Ustoupila tma, ale nebyl nikdo, komu by bůh vládl. Ze svých slin proto vytvořil boha vzduchu Šova a bohyni vlhkosti Tefnet. Těm se narodily děti - bůh Země Geb a bohyně nebe Nút. A tak se svět rozdělil na nebe, zemi a rozděloval je vzduch. Bůh Re měl své nepřátele. Bojoval s nimi pomocí svého oka. Jednou se oko dlouho nevracelo z boje a tak Reovi vyrostlo nové oko. To původní se po čase vrátilo a dalo se do pláče. Každá slza, která dopadla na zem, se proměnila v člověka. Bůh Re své oko proměnil v hada brejlovce a pozvedl ho na své čelo. Lidé si na Zemi žili a umírali. Proto do říše zesnulých - Západní říše sestoupil bůh Anup se šakalí hlavou a odvažoval srdce zemřelých na spravedlivých vahách.

Když Re zestárl, lidé se začali proti němu bouřit, a tak požádal o radu svého otce Novéva. Ten mu poradil, ať své oko vyšle proti lidem. Lidí se zmocnilo zděšení a utíkali se skrýt před hněvem oka boha Re. Re dal oku podobu bohyně Hathor, která sestoupila k lidem. Vrhala se na lidi, pobíjela je a pila jejich krev. Když Re chtěl její ničení ukončit, Hathor nechtěla uposlechnout. Re ji připravil nápoj z madragory a piva, rudě zbarvený, kterým ji omámil. Tak bylo zachráněno lidstvo. Bůh Re stárnul a proto zavolal bohyni nebe Nút, aby vzala Rea na svá záda. Nút se proměnila v obrovitou krávu a vzala Rea na svůj hřbet. Jak se zvedla nad zem, stala se z ní obloha. Nút se pod sebe podívala a zachvěla se závratí z té hloubky. Re ucítil její strach a požádal boha vzduchu, aby bohyni podepřel. Od té doby nese obloha slunečního boha Re.

Ráno Re vychází z východní nebeské brány do svého člunu a večer sjíždí k branám západní říše mrtvých. U brány podzemní říše přesedne do nočního člunu, v němž pluje temnými vodami podsvětí a vnáší mezi zemřelé světlo a radost.