Záhlaví stránek

 
 

Pyramidy

TVAR PYRAMIDY MÁ VELKOU MOC

Padesát let poté, co Napoleon zažil, jakou moc Velká pyramida má, navštívil královskou hrobku jiný Francouz jménem Bovis. Byl tam pěkný nepořádek. Povalovaly se tam odpadky po jiných návštěvnících, mezi nimiž ležela zbloudilá mrtvá kočka. Bovis si povšiml, že na těle kočky je něco divného. Nehnilo, jak by se dalo očekávat. Ve skutečnosti bylo zachovalé, jakoby mumifikované... jen bez zábalů a balzamování. Bovis se rozhodl, že tělo kočky mohla v tomto stavu uchovat pouze moc pyramidy.
Pyramidy sloužily jako hrobky pro faraony. Většinou v pyramidách bývaly dva hroby. Jeden falešný a jeden pravý. Vpyramidách bylo mnoho chodeb a pastí. Zdi pyramid byly popsané hieroglify. Později se začali faraoni pohřbívat do pouště, aby vykradači hrobek nemohli hrob najít.

NĚKTERÉ FANTASTICKÉ PŘEDSTAVY O PYRAMIDÁCH

Pyramida je jehlanovitá stavba. Základem pyramid bývá zpravidla čtyřúhelník nebo trojúhelník, obecně to však může být jakýkoliv polygon. To znamená, že pyramida má obvykle tři nebo čtyři strany. Tyto strany musí být trojúhelníkové. Konstrukčně nejjednodušší je udělat pyramidu na čtvercové (resp. přibližně čtvercové) základně, protože nevzniká problém spojit stěny do jednoho bodu. Tuto vlastnost má drtivá většina starověkých pyramid.

DŽOSEROVA PYRAMIDA

PRVNÍ PYRAMIDA BYLA POSTAVENA PRO KRÁLE DŽOSERA. K PŮVODNÍ MASTABĚ BYLO PŘISTAVENO ŠEST MASIVNÍCH ,,STUPŇŮ", TAKŽE VZNIKLA 60 METRŮ VYSOKÁ PYRAMIDA.

V Egyptě nalezneme mnoho krasných a monumentálních staveb. Krasné jsou chrámy, ale také pyramidy. Egyptské pyramidy patřily k největším divům starého světa. Nejstarší pyramida se nazývá Džoserova. Džoser ( asi 2667-2648 př.n.l.) byl pokládan za velice moudrého a zbožného vládce. Jeho vláda se zasloužila o rozkvět celého Egypta, jak na poli obchodního styku, tak také o využití nerostného bohatství v Egyptě. Džoser postavil svou hrobku – pyramidu v oblasti Sakarra. Nebyla to určitě náhoda, poblíž Sakarry se totiž nalézaly vápencové lomy, které byly nutné pro stavbu této pyramidy. Jeho pyramida je stará 4500 let. Její stavitel se jmenoval Imhotep. Byl to vezír a byl také vynálezcem kamenné architektury. V pozdější době byl Imhotep považován za syna boha Ptaha ( Bůh řemesel). Džoserova pyramida měla šest etap, byla vysoká 60 m a zaujímala plochu 140 x 118 m. Pohřební komora byla 3 metry dlouhá a přes 1,5 metru široká. Ve stropě měla tato komora otvor široký 1 metr. Badatelé pochybují, jestli vůbec komora obsahovala sarkofak. V pyramidě byla další komora, která pravděpodobně sloužila jako pohřební. Nad touto komorou je takzvaný manevrovací prostor, který sloužil kněžím jako obřadní. Po skončení obřadu byla pohřební komora uzavřena víkem o váze 3 tuny. Přístupové šachty vyplnili štěrkem. Tyto chodby narušili až vykradači hrobek, ti se nezastavili před ničím. Používali hlavně trhaviny, které poničily stavbu. Kolem pyramidy je mnoho staveb, hlavně zádušní chrámy.
Džoserovo mumifikované tělo se nikdy nenašlo, přesto se v pyramidě našly lidské pozůstatky. Jeho celé tělo se nenávratně ztratilo. Našlo se jen nabalzamované levé chodidlo, kus paže a ramene, tyto pozůstatky byly sice nalezeny v Džoserově pyramidě, ale nemusí patřit tomuto vládci.

CHEOPSOVA PYRAMIDA

CHUFUOVA PYRAMIDA NEBO TAKÉ CHEOPSOVA PYRAMIDA JE NEJVĚTŠÍ PYRAMIDOU V EGYPTĚ A JE TAK STOJÍCÍM DŮKAZEM DESPOTISMU VLÁDCE CHUFUA (ŘEC. CHEOPSE). JDE O VŮBEC NEJZNÁMĚJŠÍ EGYPTSKOU STAVBU. Z HIEROGLYFICKÝCH NÁPISŮ LZE JEJÍ NÁZEV PŘELOŽIT JAKO „CHUFU JE NA OBZORU“, PŘÍPADNĚ JAKO „CHUFŮV OBZOR“.

Stavba vysoká 138 metrů (původní výška byla dokonce 147 m) ohromuje návštěvníky již několik tisíc let a překonává lidské chápání. Vznikla bez jeřábů, jen vlastními silami. Egypťané v té době neznali ani koně , ani kolo. Těžká stavba celkem vážící přes 6 miliónů tun mohla být vybudována jen s pomocí ramp, soustav pák, válců a saní tažených voly. Celá stavba byla obložena bílým, leštěným vápencem a díky tomu nádherně zářila v poledním slunci . O celé obložení již bohužel přišla a nejeden dům v Káhiře se může pochlubit stavebním materiálem použitým právě z pyramidy. Pyramida vždy vzbuzovala úžas, úctu a zároveň i pochybnosti, zda-li je vlastně dilem lidských rukou. Složitý systém místností v podzemní i nadzemní části patří k vrcholným dílům staroegyptského, ale i starověkého umění. Králova komora, v níž byl faraón pravděpodobně pohřben, aby odolala obrovským tlakům zejména při zemětřeseních, byla celá postavena z červené žuly a také především díky důmyslné konstrukci pěti odlehčovacích komor, nad jejím stropem. Až na několik drobných trhlin strop přečkal více než čtyři a půl tisíciletí bez vážnějších problémů.