Záhlaví stránek

 
 

Mumie

Egypťané věřili, že mrtvé je třeba uchovávat, aby se duchové lidí mohli těšit z posmrtného života. Pokud by se tělo rozložilo, duch by zahynul. Rozkládání těla zabraňoval proces zvaný mumifikace. Při něm nejdřív vybrali z těla všechny vnitřnosti a tělo pak naložili do zvláštní soli. Následně ho zabalili do lněného plátna a uložili do rakve. Rakev faraona odvezlina královské bárce po Nilu do jeho hrobky.

OBRÁZKY MUMIÍ

OSUD MUMIE
Mumie byla uložena do rakve a rakev do hrobky. Mrtvý člověk pak musel projít nebezpečným místem zvaným DUAT, kde ho ohrožovaly nestvůry, vřicí jezera a ohnivé řeky. Nepříjemný byl zejména had, plivající jed. Nestvůry bylo možné zahnat pomocí určitých kouzel. Nejlepší bylo napsat kouzla na papyrus a ponechat je v rakvi nebo v její blízkosti. Těmto textům se říká KNIHA MRTVÝCH. Když mrtví překonali všechna nebezpečí, došli k bránám JARU (egyptského onoho světa) a opět se setkali se svými přáteli. Ale napřed museli projít největší zkouškou ze všech v Síni dvou pravd. Tam se vážilo jejich srdce. Položilo se na misku vah proti ,,peru pravdy", jež obsahovalo všechny lži a nepravosti, kterých se v uplynulém životě dopustili. O výsledku vážení rozhodovali tři velcí bohové - Usire, Anup a Thovt. Pokud srdce obstálo ve zkoušce, směl mrtvý člověk projít branami JARU. Ovšem když člověk u zkoušky propadl, pohltila jeho srdce děsivá obluda zvaná Požíračka. Byl to tvor s hlavou krokodýla, tělem lva a končetinami hrocha. Jestliže si vaše srdce vzala Požíračka, Byli jste navěky zatraceni!
PRINCEZNINA RUKA
1375 př.n.l. se král pohádal se svou dcerou a nechal ji popravit. Ale nestačilo mu, že je mrtvá, a tak přikázal, aby jí usekli ruku. Když nebude její tělo celé, nikdy nevstoupí do posmrtného života. A tak princeznu pohřbili, ale bez ruky. Její ruka se dědila v arabských rodinách z pokolení na pokolení. Ve 20. století patřila jakémusi šejkovi a šejk dal princezninu ruku Hamonovi jako dar, že ho vyléčil z malárie. Hamonova žena pohled na ruku nesnášela a přála si, aby ji Hamon daroval nějakému muzeu. Ale žádné muzeum o ruku nestálo, a tak mu přikázala, aby ji zamknul do trezoru, ale v říjnu 1922 Hamonovi trezor otevřeli a strnuli hrůzou. Ruka nebyla vysušená, ale byla hebká a svěží. Rozhodli se tedy, že si zaslouží slušný pohřeb. 31. října v předvečer Svátku zesnulých četl Hamon modlitby ze starodávné knihy mrtvých. Ale když knihu zavřel, světlo zhaslo a domem otřásla rána. Náhlý poriv větru rozrazil dveře. Hamonovi padli na podlahu a ve dveřích se objevila egyptská žena bez ruky. Postava se sklonila k ruce a zmizela. Ruku už nikdy nikdo nespatřil. Hamon se rozhodl varovat svého přítele Carnarvona, ale ten mu nevěřil a zemřel.
POSTUP MUMIFIKACE


1.Rodina zemřelého odevzdá tělo spolu s plátnem potřebným k mumifikování. Tělo je změřeno kvůli velikosti rakve.

3.Poté, co je tělo položeno na kamenný stůl, se většinou nejprve spesiálními háky skrz nos vytáhne mozek. Vnitřek lebky se vypláchne.

3.Tělo se v levé dolní části rozřízne a vyjmou se vnitřnosti (kromě srdce a ledvin), které budou uchovány odděleně

4.Tělo se opláchne vonným palmovým vínem a tělní dutina je vyplněna natronem, který absorbuje vodu, a dočasnou výplní.

5.Aby se odstranila veškerá vlhkost, která by mohla způsobit hnití, je tělo na 40 dní zasypáno natronem.

6.Zbytky natronu jsou z vysušeného těla vyplachovány vodou z Nilu. Vyprázdněná tělní dutina je znovu vyplněna pilinami a lněnými hadry, hlava plátnem namočeným v pryskyřici.

7.Nyní je tělo přeneseno na dřevěný stůl. Do kůže se vtírají oleje; nosní dírky se ucpo a oční důlky vyplní vycpávkou. Nanese se poslední vrstva pryskyřice.

8.Balzamovači začínají s obvazování těla od nohou. V každé fázi balzamování recitují zaříkavadla.

9.Během procesu trvajícího mnoho dní je celé tělo omotáno stovkami metrů lněných obvazů , do nichž jsou ukládíny ochrané amulety.

10.Celá mumie je ještě zpevněna lněnými provazi a zahalena do lněného rubáše.

11.Mumifikované tělo ozdobené malovanou obličejovou maskou je uloženo do rakve. Kněz převlečený za boha Anupa s šakalí hlavou uloží do rakve vedle těla papyrovou Knihu mrtvých.